Strona główna

Prosto ze źródła

Woda „Dar Przyrody” to woda średniomineralizowana i niskosodowa.


Czerpana jest z podziemnych, izolowanych geologicznie złóż, które gwarantują jej pierwotną czystość i bardzo korzystny dla zdrowia zestaw naturalnych składników mineralnych. Źródła znajdują się na terenach czystych ekologicznie, wolnych od zanieczyszczeń i wpływów aglomeracji miejskiej.


Potwierdzeniem jej najwyższych parametrów jakościowych są wyniki systematycznie prowadzonych badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych a nowoczesne urządzenia rozlewnicze gwarantują, że woda nie traci nic ze swoich właściwości.


powered by iCMS